Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť More Kávy je medzinárodným maloobchodným predajcom kávového sortimentu so sídlom na Slovensku. Vzhľadom k rastúcemu záujmu zo strany zákazníkov sa spoločnosť More Kávy rozhodla rozšíriť svoje aktivity aj do sveta on-line predaja a ponúknuť svojím zákazníkom túto možnosť nakupovať z pohodlia svojho domova prostredníctvom stránok www.morekavy.sk

Na on-line predaj prostredníctvom stránok www.morekavy.sk sa vzťahujú nižšie uvedené Obchodné podmienky. Spoločnosť More Kávy si dovoľuje požiadať svojich zákazníkov, aby si pred odoslaním svojej objednávky tieto podmienky dôkladne prečítali. Odoslaním objednávky zákazník prijíma pokyny spoločnosti More Kávy k nákupu na stránkach www.morekavy.sk, ako aj Všeobecné obchodné podmienky.

More Kávy si ponecháva právo meniť tieto podmienky z opodstatnených dôvodov (napr. zmeny v dodávateľskom reťazci), a to tak, že zákazníkom dva týždne pred prevedením príslušných zmien e-mailom zašle alebo na stránke www.morekavy.sk uverejní oznámenie o týchto zmenách. Podmienky platné v čase zadania objednávky budú platiť pre dotknutú objednávku navzdory prípadným následným zmenám. Tieto podmienky sú vykladané a budú sa riadiť podľa zákonov Slovenskej republiky.

Tieto webové stránky tiež obsahujú odkazy na iné webové stránky (napríklad sledovanie zásielky), ktoré neprevádzkuje More Kávy. More Kávy nemá žiadnu kontrolu nad stránkami, na ktoré vedú príslušné odkazy, a neprijíma žiadnu zodpovednosť za takéto stránky ani za stratu či škodu, ktorá môže vzniknúť, keď ich použijete.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa More Kávy, alebo našich podmienok, neváhajte sa, prosím, obrátiť na +421 949 405 715

Naše informácie

Predaj tovaru prostredníctvom tejto webovej stránky vykonáva Igor Glonek, spoločnosť riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku so sídlom Štefanov nad Oravou č. 216, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika, IČO 46055070 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Námestovo, DIČ 1021545514, IČ DPH SK2022428474 (ďalej len "More Kávy").

Zásady ochrany súkromia

More Kávy je prevádzkovateľom osobných údajov zákazníkov. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, aby osobné údaje boli spracúvané v súlade s platnou legislatívou. 

Spoločnosť More Kávy neoznámi žiadne osobné údaje svojich zákazníkov tretím stranám s výnimkou prípadov, keď je to súčasťou poskytovania služby zákazníkovi, napríklad pri vybavovaní dopravy objednaného tovaru zákazníkovi. 

Informácie alebo osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú spracované v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov. Pri použití tejto webovej stránky a aplikácie súhlasíte so spracovaním informácií a údajov a uvádzate, že všetky poskytnuté informácie a údaje sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. Upozorňujeme, že zadaním a poskytnutím osobných údajov nesiete plnú zodpovednosť za ich pravdivosť, úplnosť a skutočnosť podľa príslušných právnych predpisov.

Podmienky nákupu

Spoločnosť More Kávy prijíma iba objednávky objednané z našich webových stránok, či objednávky cez telefón a e-mail. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za produkty kúpnu cenu a cenu prepravy.

Na to, aby mohol zákazník zadať objednávku v spoločnosti More Kávy, musí byť starší ako 18 rokov. Zákazník musí tiež spoločnosti More Kávy poskytnúť dodaciu adresu a kontaktné údaje (napríklad e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu). Toto možno vykonať buď v nákupnom košíku cez tzv. Rýchly nákup. Položky vložené do nákupného košíka nie sú rezervované, kým nie je objednávka zadaná a potvrdená.

Zmluva a potvrdenie objednávky

Pri objednávaní tovaru v internetovej predajni More Kávy  dôjde k uzatvoreniu záväznej kúpnej zmluvy až po tom, ako More Kávy potvrdí objednávku na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom (potvrdenie objednávky). Potvrdenie objednávky je zaslané na e-mailovú adresu zákazníka, po tom, ako More Kávy objednávku zaeviduje a obdrží platbu. Objednávky zadané od piatka do nedele a v štátnych sviatkoch budú potvrdené najneskôr nasledujúci pracovný deň do 17.00 hod. Zmeny v už potvrdenej objednávke nie sú možné, celá objednávka sa týmto procesom zruší. Položky, ktoré má zákazník v nákupom košíku nie sú rezervované až do doby potvrdenia nákupu.

Ceny a mena

Ceny výrobkov sú platné tak, ako sú stanovené v každom okamihu na našich webových stránkach/aplikácii, s výnimkou zjavnej chyby. Všetky ceny sú na webových stránkach/aplikácii uvádzané v eurách a zahŕňajú DPH. Ceny sa môžu meniť a ponuky môžu byť kedykoľvek stiahnuté. V niektorých prípadoch sa cena v online obchode môže líšiť od ceny v kamennej predajni z dôvodu odlišných zľavových akcií a výpredajov. Vo väčšine prípadov je však pôvodná cena rovnaká.

Ceny uvedené v deň, keď zákazník zadá objednávku, platia v priebehu celého nákupného procesu. Maximálna suma za nákup v rámci jednej objednávky je 600 eur (vrátane prípadných poplatkov za dopravu a manipulačných poplatkov).

Platba

Platbu možno vykonať cez konto Paypal, kreditnou kartou, alebo debetnou kartu. Pri platbe pomocou kreditnej alebo debetnej karty zákazník uvedie údaje o svojej kreditnej či debetnej karte v našom internetovom platobnom termináli. Z bezpečnostných dôvodov môže zákazník tiež overiť platbu pomocou kódu 3-D Secure (overuje Visa/MasterCard), ak je táto služba poskytovaná vydavateľom karty zákazníka.

Po objednaní bude suma objednávky rezervovaná na kreditnej či debetnej karte zákazníka a transakcia bude dokončená vtedy, keď bude objednávka expedovaná zo skladu More Kávy. V prípade, pokiaľ je produkt nedostupný, bude výsledná suma transakcie ponížená o čiastku za daný produkt. Platba pomocou priameho debetu bude zaúčtovaná okamžite, keď bude objednávka potvrdená.

Všetci držitelia kreditných a debetných kariet podliehajú validačnej a autorizačnej kontrole vykonávanej vydavateľom karty. Ak vydavateľ dotyčnej kreditnej či debetnej karty odmietne autorizovať platbu určenú spoločnosti More Kávy, dostane zákazník správu uvádzajúcu, že platba nemohla byť vykonaná. V tomto prípade neponesie More Kávy zodpovednosť za žiadne meškanie či nedodanie objednávky, ak nebude platba vykonaná a kým nebude objednávka potvrdená spoločnosťou More Kávy.

Všetky transakcie budú posielané cez SSL (Secure Sockets Layer) v šifrovanej podobe zaisťujúcej vysokú mieru zabezpečenia pre zákazníka. More Kávy spolupracuje s autorizovaným platobným agentom, ktorý spracováva údaje o kartách zákazníkov správnym spôsobom podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI DSS, ktorý vypracovali medzinárodné spoločnosti vydávajúce kreditné karty, medzi ktoré patrí napríklad VISA, MasterCard a Diners. Údaje o kartách zákazníkov a platobné údaje teda budú veľmi dobre chránené a spracovávané pri zaistení maximálnej miery bezpečnosti.

Doručovanie

Spoločnosť More Kávy vynaloží primerané úsilie, aby tovar, ktorý je na centrálnom sklade na Slovensku (odkiaľ sa expedujú všetky objednávky uskutočnené na stránke www.morekavy.sk) bol odoslaný do siedmich (7) pracovných dní od potvrdenia objednávky, pričom v závislosti od druhu dopravy, aký si zákazník zvolí, sa môže odlišovať dodacia lehota; zákazník by však spravidla mal svoju objednávku dostať do desiatich (10) pracovných dní. Uvedené dodacie termíny predstavujú iba odhad a závisia najmä na fungovaní medzinárodnej i vnútroštátnej poštovej služby. V období zvýšenej záťaže poštových služieb (napr. pred Vianocami) môže dodanie tovaru trvať o niečo dlhšie ako zvyčajne. Preto žiadame zákazníkov, aby si tovar, ktorý chcú dostať do Štedrého dňa, t.j. do 24 decembra, objednali spravidla najneskôr do 10. decembra; More Kávy v takom prípade vynaloží primerané úsilie na doručenie objednaného tovaru do Štedrého dňa, t.j. do 24 decembra, avšak včasné dodanie tovaru negarantuje. Viac informácií o odhadovaných doručovacích lehotách nájdete v nižšie uvedených ďalších informáciách o spôsobe doručenia.

Keď je objednávka vyexpedovaná z nášho skladu, zákazník tiež dostane potvrdenie o odoslaní a spôsobe dopravy, spolu s informáciou o tom, ako zásielku sledovať, a s evidenčným číslom objednávky. Ak by došlo k oneskoreniu v doručení oproti odhadovanému času doručenia, je zákazník oprávnený stornovať nákup. V takom prípade žiadame, aby zákazník kontaktoval +421 949 405 715.

More Kávy ponúka dva druhy doručenia na Slovensko a v nákupnom košíku si zákazník môže vybrať jedno z nich.

1. Vyzdvihnutie v miestnej predajni More Kávy (doprava zadarmo)

Keď si zákazník objedná tovar s tým, že si ho vyzdvihne v miestnej predajni More Kávy.

Okrem potvrdenia objednávky zákazník e-mailom dostane správu, kedy bude jeho objednávka vyexpedovaná (vrátane dodacieho listu/faktúry), zákazník tiež dostane oznámenie e-mailom o tom, kedy si môže objednávku v predajni More Kávy vyzdvihnúť. Ak zákazník poskytol spoločnosti More Kávy číslo svojho mobilného telefónu a ak zákazník v nákupnom košíku odsúhlasil prijímanie takýchto oznámení prostredníctvom správ SMS, oznámenie o vyzdvihnutí bude zaslané aj správou SMS.

Odhadovaná dodacia lehota je 5 – 7 pracovných dní.

Pri vyzdvihnutí objednávky v predajni More Kávy zákazník predloží číslo objednávky a platný doklad totožnosti. Objednávky by mali byť v zásade vyzdvihované osobne objednávateľom. Ak toto nie je možné, môže zákazník poslať vo svojom mene zástupcu. Zástupca musí predložiť svoj platný doklad totožnosti a meno objednávateľa i číslo danej objednávky.

Objednávka musí byť vyzdvihnutá do 14 dní (dočasné opatrenie) od doručenia do príslušnej predajne.

2. Balík na adresu (dopravné náklady 5 EUR)

Priame doručenie na vybranú adresu znamená, že je objednávka doručená na adresu, ktorú zákazník uvedie pri objednávaní. Doručenie zaisťuje spoločnosť Slovenská pošta. Dopravca obvykle doručuje v pracovnom čase od 8.00 do 17.00 hod. Ak sa zákazník v tomto čase nachádza na inom mieste ako v mieste svojho bydliska, odporúča sa, aby túto inú doručovaciu adresu oznámil pri vypĺňaní objednávky na www.morekavy.sk.

Odhadovaná dodacia lehota 5 -7 pracovných dní.

3. Balík na poštu (dopravné náklady 4 EUR)

Doručenie na poštu znamená, že je objednávka doručená na vybranú pobočku Slovenskej pošty (bez predchádzajúceho pokusu o doručenie), ktorú zákazník zvolí pri objednávaní. A dresát alebo oprávnený prijímateľ si môže zásielku prevziať po oznámení podacieho čísla zásielky alebo mena a priezviska/názvu adresáta zo zaslaného SMS/e-mail avíza a preukázaní totožnosti. Doručenie zaisťuje spoločnosť Slovenská pošta.

Odhadovaná dodacia lehota 5-7 pracovných dní.

4. Balík do BalíkoBOXU (dopravné náklady 4 EUR)

Doručeniena do BalíkoBOXU znamená, že je objednávka doručená do vybraného BalíkoBOXU Slovenskej pošty (bez predchádzajúceho pokusu o doručenie), ktorú zákazník zvolí pri objednávaní. Po jej prijatí do boxi si môže zákazník zásielku z BalíkoBOXu vyzdvihnúť do 5 kalendárnych dní (potom je presmerovaná na pobočku Slovneskej pošty), a to po zadaní kódu z SMS správy, ktorá mu bola doručená od Slovenskej pošty. Doručenie zaisťuje spoločnosť Slovenská pošta.

Odhadovaná dodacia lehota 5-7 pracovných dní.

Manipulačné poplatky a poštovné

Pri každej objednávke bude účtovaný štandardný manipulačný poplatok a poštovné, a to bez ohľadu na počet objednaných kusov tovaru alebo na miesto určenia, kam má byť zásielka doručená. Tento poplatok pokrýva náklady na manipuláciu, balenie, platby, služby a dodávku tovaru, ktoré vzniknú spoločnosti More Kávy vo vzťahu ku každej objednávke. Štandardná výška manipulačného poplatku a poštovného u všetkých objednávok zasielaných do zahraničia, t.j. na miesto mimo Slovenska, predstavuje 4-5 EUR, podľa zvoleného typu dopravy. Momentálne je doručenie zdarma pri nákupe nad 29,99 EUR. Pre lepšiu orientáciu môže byť ekvivalent tejto sumy uvedený aj v ďalších menách. Pri vyzdvihnutí objednávky v kamennej predajni More Kávy zaplatí zákazník iba za tovar, manipulačné poplatky ani poštovné nie je účtované.

Za zásielky, ktoré nemožno doručiť ani po opakovaných pokusoch, prípadne za viac nevyzdvihnutých zásielok v predajni alebo na pošte, prípadne kuriérom určených pre rovnakého zákazníka si More Kávy vyhradzuje právo účtovať 20 EUR za vzniknuté náklady.

More Kávy dodáva tovar do členských štátov EÚ a ďalších vybraných krajín. Pokiaľ si zákazník nie je istý, či More Kávy dodáva tovar do určitej oblasti, odporúčame mu kontaktovať spoločnosť.

Dostupnosť tovaru

Všetky objednávky uskutočnené na stránke www.morekavy.sk závisia od ich dostupnosti. Pokiaľ existujú alebo vzniknú ťažkosti týkajúce sa ponuky výrobkov alebo nie sú žiadané výrobky k dispozícii ani na sklade, More Kávy si vyhradzuje právo poskytnúť vám informácie o náhradných produktoch rovnakej alebo vyššej kvality a hodnoty, ktoré si môžete objednať alebo vám poskytne možnosť odstúpiť od zmluvy (storno objednávky) prostredníctvom e-mailu. Ak si neželáte objednať náhradné výrobky, zrušiť zmluvu alebo zrušiť objednávku, More Kávy bude naďalej očakávať uhradenie danej sumy v lehote 14 dní od doručenia e-mailu a objednané výrobky vám budú zaslané keď sa stanú dostupnými. V prípade, že ste neodstúpili od zmluvy, nezrušili objednávku alebo neprijali náhradný produkt v rámci primeranej doby, je spoločnosť More Kávy oprávnená odstúpiť od zmluvy a tým vám uhradiť akúkoľvek sumu, ktoré ste zaplatili v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy zo strany More Kávy.

Zodpovednosť

More Kávy si ponecháva právo odstúpiť od dodania objednávky v prípade, že došlo k jasnému a zjavnému omylu v cene uvedenej na webových stránkach (napr. je pri výrobku uvedená cena 0 eur alebo pri výrobku nie je uvedená vôbec žiadna cena). V takom prípade bude More Kávy neodkladne zákazníka o chybe informovať a oznámi mu správnu cenu.

Tovar ponúkaný na stránkach morekavy.sk, je určený iba pre súkromné ​​použitie spotrebiteľov. Akékoľvek pretlače, kopírovanie, sťahovanie, ukladanie, prenosy alebo iné podobné činnosti v súvislosti s textami a obrázkami prezentovanými na stránkach morekavy.sk na akékoľvek iné účely a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti More Kávy sú zakázané. More Kávy nezodpovedá za žiadne chyby v textoch alebo grafike a neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nepriame alebo následné straty, straty dát, ušlý príjem alebo zisk alebo akékoľvek straty vyplývajúce z nárokov tretích strán vznesených v súvislosti s použitím internetových stránok, alebo v súvislosti s akýmikoľvek výrobkami, alebo službami zakúpenými prostredníctvom stránok www.morekavy.sk.

More Kávy neponesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek meškanie v doručení výrobkov, ak je toto meškanie spôsobené akoukoľvek udalosťou, ktorá je mimo primeraného vplyvu spoločnosti More Kávy a medzi ktoré okrem iného patria vojna (vyhlásená aj nevyhlásená), povodeň, požiar, búrky, záplavy, zemetrasenia, iné prírodné alebo obdobné katastrofy, pracovnoprávne spory, štrajky, výluky, iné formy protestu, nepokoje, občianske nepokoje, revolúcie, zlomyseľne spôsobené poškodenia, kroky štátnych orgánov, pandémia a akékoľvek iné podobné udalosti.

Napriek tomu, že sa More Kávy snaží presne opísať položky a obrázky na morekavy.sk, môžu byť medzi obrázkami a skutočnými výrobkami drobné farebné odchýlky z dôvodu celého radu faktorov, ako je napríklad používaný internetový prehliadač alebo nastavenie farebného kontrastu monitora. More Kávy nemôže byť braná na zodpovednosť za rozdiely vo farbách spôsobené vyššie uvedenými faktormi.

More Kávy bude mať právo kedykoľvek prerušiť používanie www.morekavy.sk, napríklad z dôvodu vykonávania údržby.

Ak je ktorákoľvek časť týchto podmienok zakázaná, alebo ak bolo akýmkoľvek súdom alebo regulačným orgánom určená ako neúčinná, ostatné podmienky zostávajú v platnosti.

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný dňa 06. 04. 2023.