Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti More Kávy

Vaše súkromie je pre nás dôležité. V našich zásadách spracovania osobných údajov je okrem iného opísané to, aké údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu ich uchovávame, aké sú práva dotknutých osôb a ako nás môžete kontaktovať. 

Prevádzkovateľ osobných údajov a zodpovedná osoba

Spoločnosť Igor Glonek, IČO: , so sídlom Štefanov nad Oravou, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika (ďalej len "More Kávy"), je prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: e-mail: info@morekavy.sk, tel: +421 949 405 715

Aké osobné údaje spracúvame o zákazníkoch a za akým účelom?

V tejto časti sú opísané účely, na aké spracúvame osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracúvame, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje a právne základy, podľa ktorých vykonávame spracúvanie údajov zákazníkov spoločnosti More Kávy.

1) Spracovanie objednávok/nákupov

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Dodanie objednaných/zakúpených výrobkov alebo služieb (vrátane upozornenia na doručenie alebo poskytovanie informácií o dodávke).
 • Identifikácia a overenie veku.
 • Spravovanie platieb (vrátane analýzy toho, ktoré platobné riešenia majú byť k dispozícii).
 • Overovanie adries s externými zdrojmi.

Na vyššie uvedený účel spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Titul, meno, priezvisko.
 • Kontaktné informácie (napr. adresa, e-mail, telefónne číslo).
 • Informácie o platbe (napr. referencia transakcie, dátum transakcie).
 • Dátum narodenia.
 • Zákaznícke číslo.
 • História platieb.
 • Informácie o objednávke, napr. aký výrobok bol objednaný alebo či sa má doručiť na inú adresu.

Právny základ:

Uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy.

Doba uchovávania:

Do dokončenia nákupu a ešte maximálne 36 mesiacov potom.

Súbory Cookies:

Na tento účel môžeme používať nevyhnutné súbory cookies. Prečítajte si viac o tom, ako používame súbory cookies v našej Politike Súborov Cookies.

2) Na propagáciu našich výrobkov a služieb

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Pripomienky pre zabudnuté/nevyprázdnené digitálne košíky.
 • Odosielanie priameho marketingu prostredníctvom e-mailu, SMS správ, sociálnych médií a podobných elektronických komunikačných kanálov, ako aj pošty, vrátane propagácií od partnerov pre existujúcich zákazníkov, ktorí nie sú členmi vernostného programu. Napríklad prostredníctvom realizácie kampaní alebo odosielania ponúk a pozvánok na udalosti, a to: všetkým zákazníkom, konkrétnemu segmentu zákazníkov (napr. ženy/muži vo veku 30 – 40 rokov žijúci v Slovenskej republike) alebo jednotlivým zákazníkom.
 • Osobné údaje spracúvame, aby sme mohli analyzovať a robiť rozhodnutia ktorým cieľovým skupinám sa má zobrazovať marketingový materiál.
 • Zbieranie a prenos osobných údajov marketingovým partnerom spoločnosti, aby mohli rozhodnúť, ktorým cieľovým skupinám samá zobraziť marketingový materiál.
 • Zhromažďovať a transferovať osobné údaje pre sociálne médiá a podobné spoločnosti. Osobné údaje potom slúžia na vyhľadanie podobných osôb, ktorým môže spoločnosť zasielať marketingové oznámenia.

Na vyššie uvedený účel spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Titul, meno, priezvisko
 • Kontaktné informácie (napr. adresa, e-mail, telefónne číslo)
 • Vek
 • Adresa bydliska
 • Informácie o tom, ako zákazník používa web spoločnosti a ďalšie digitálne kanály
 • Informácie o uskutočnených nákupoch
 • Zákazníkom/používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev)

S cieľom porozumieť tomu, aký druh marketingu alebo priameho marketingu máme použiť, analyzujeme:

 • Spôsob, akým sú používané web a iné digitálne kanály (napr. ktoré stránky a časti stránok boli navštívené a aké pojmy boli vyhľadávané).
 • História nákupov
 • Vek a miesto bydliska
 • Výsledky prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo marketingových prieskumov.

Právny základ:

Našim právnym základom pre používanie marketingových súborov cookies je udelený súhlas.

Pre iné spracovanie osobných údajov sa spoliehame na nasledujúce právne základy:

Spracovanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho záujmu na propagácii výrobkov a služieb.

Pamätajte, že vždy máte právo odvolať udelený súhlas so zasielaním našej marketingovej komunikácie alebo vzniesť voči nej námietky. Môžete tak urobiť priamo v našom emaile kliknutím na odkaz zrušiť odber alebo nás priamo kontaktovať(naše kontaktné informácie nájdete celkom na konci tohto dokumentu). Ak je náš marketingový obsah zobrazený na sociálnych sieťach, môžete nastaviť svoje preferencie priamo na platforme sociálnych sietí, napr. cez vaše nastavenia alebo v spojení s relevantnou poštou.

Doba uchovávania:

Do doby, pokiaľ sa domnievame, že naša komunikácia je pre vás užitočná a nerozhodli ste sa aktívne odhlásiť, a nie dlhšie ako 12 mesiacov po tom, ako s nami skončíte zákaznícky vzťah. Vzťah so zákazníkom znamená, že ste buď členom alebo ste u nás urobili nákup v posledných 24 mesiacoch alebo ste sa prihlásili do svojho účtu v posledných 12 mesiacoch. Do odvolania udeleného súhlasu.

Súbory Cookies:

Pre tento účel môžeme používať marketingové súbory cookies. Prečítajte si viac o tom, ako používame súbory cookies v našej Politike súborov cookies. 

3) Na poskytovanie prispôsobeného obsahu na našich digitálnych kanáloch

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Zobrazovanie odporúčaní produktov na základe (i) produktov, ktoré ste si predtým pozreli (ii) produktov, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si pozerali a/alebo (iii) produktov, ktoré si iní zákazníci ako vy kúpili a pozerali si.
 • Inšpiráciu, napr. návrh na nákupný zoznam založený na správaní a záujmoch zákazníka.
 • Uloženie nákupného zoznamu, aby ste mohli v budúcnosti jednoduchšie nakupovať.
 • Uloženie zákazníkom preferovaného spôsobu doručenia.

Na vyššie uvedený účel spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Titul, meno, priezvisko
 • Vek
 • Adresa bydliska
 • História nákupov
 • Používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev).
 • Uvedené preferencie zákazníka týkajúce sa výrobkov a služieb.
 • Technické informácie o počítači, mobilnom telefóne a ďalších používaných zariadeniach a ich nastavenia, napr. nastavenia jazyka.
 • Informácie o polohe mobilných zariadení členov, napr. mobilov alebo tabletov.

S cieľom porozumieť tomu, aký druh obsahu sa vám má zobraziť, analyzujeme:

 • Spôsob, akým sú používané web a iné digitálne kanály (napr. ktoré stránky a časti stránok boli navštívené a aké pojmy boli vyhľadávané).
 • História nákupov
 • Vek a adresu bydliska
 • Výsledky prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo marketingových prieskumov.

Právny základ:

Našim právnym základom pre používanie personalizovaných súborov cookies je poskytnutý súhlas.

Pre iné spracovanie osobných údajov sa spoliehame na nasledujúce právne základy:

Pre registrovaných a neregistrovaných zákazníkov alebo návštevníkov stránky – oprávnený záujem/na základe udeleného súhlasu. Spracovanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho záujmu dať vám, ako zákazníkovi, osobný a relevantný obsah.

Doba uchovávania:

Nie viac ako 12 mesiacov po tom, ako s nami skončíte zákaznícky vzťah. Vzťah so zákazníkom znamená, že ste buď členom alebo ste u nás urobili nákup v posledných 24 mesiacoch alebo ste sa prihlásili do svojho účtu v posledných 12 mesiacoch. Do odvolania udeleného súhlasu. 

4) Na spravovanie rezervácie služieb (napr. osobný nákup a podobne)

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Spravovanie rezervácií, opakovaných rezervácií a zrušení.
 • Zabezpečenie komunikácie o rezerváciách a odosielania pripomenutí služby.

Na vyššie uvedený účel spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Titul, meno, priezvisko.
 • Kontaktné informácie (e-mail, telefónne číslo).
 • Informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť, aby pre vás poskytovateľ služby mohol pripraviť službu.

Právny základ:

Uzatvorenie a plnenie zmluvy o poskytnutí služby. Spracovanie je nevyhnutné, aby sme mohli plniť svoje záväzky.

Doba uchovávania:

Počas poskytovania našich služieb a 6 mesiacov po skončení ich poskytovania.

5) Na správu prípadov poskytovania služieb zákazníkom

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Komunikácia so zákazníkom a reagovanie na požiadavky podané v rámci služieb zákazníkom telefonicky alebo prostredníctvom digitálnych kanálov (vrátane sociálnych médií).
 • Identifikácia.
 • Prešetrenie sťažností a prípadov poskytovania podpory (vrátane technickej podpory).
 • Spravovanie prípadov vrátenia tovaru, sťažností a reklamácií.

Na vyššie uvedený účel spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Titul, meno, priezvisko.
 • Kontaktné informácie (napr. adresa, e-mail, telefónne číslo).
 • Vaša korešpondencia.
 • Informácie o dátume nákupu, mieste nákupu, chybách/sťažnostiach týkajúcich sa výrobku.
 • Dátum narodenia.

Právny základ:

Oprávnený záujem. Spracovanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho záujmu na spravovaní prípadov poskytovania služieb zákazníkom.

Doba uchovávania:

Korešpondencia v rámci poskytovania služieb zákazníkom sa uchováva po dobu maximálne 36 mesiacov.

6) Na poskytovanie služieb na digitálnych kanáloch

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Distribúcia prichádzajúcich prenosov medzi rôznymi servermi spoločnosti, aby sa stránka rýchlejšie načítala.
 • Uchovávanie obsahu, ktorý je na stránke, aby sa neskôr mohol dať zobraziť návštevníkovi.
 • Prešetrovanie, identifikácia a prevencia bezpečnostných incidentov spojených s používaním našich digitálnych služieb.

Na vyššie uvedený účel spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Správanie zákazníka, napr. informácie o tom, ako používate stránku a iné digitálne kanály.
 • Online identifikátory, napr. IP adresa, číslo používateľa alebo iné unikátne číslo.

Právny základ:

Oprávnený záujem. Náš oprávnený záujem byť schopný poskytovať naše digitálne služby.

Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje sú uchovávané pokiaľ používate naše digitálne služby a následne ešte maximálne 14 mesiacov po skončení ich používania.

Súbory Cookies:

Na tento účel môžeme používať nevyhnutné súbory cookies. Prečítajte si viac o tom, ako používame súbory cookies v našej Politike súborov cookies.

7) Na uskutočnenie všeobecnej komunikácie so zákazníkmi ohľadom našich produktov a služieb

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Zaslanie informácií ohľadom relevantných aktualizácií.
 • Monitorovanie štatistík o otváraní správ spojených s jedným alebo viacerými mailami za účelom potvrdenia, že príjemcovia prečítali informáciu a rozhodovania o posielaní mailov cez alternatívne komunikačné kanály v prípade nízkeho počtu otvorení správ.

Na vyššie uvedený účel spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné informácie (napr. adresa, e-mail, telefónne číslo).
 • Online identifikátory, napr. IP adresa, číslo používateľa alebo iné unikátne číslo.
 • Štatistiky otvárania.

Právny základ:

Oprávnený záujem/ na základe poskytnutého súhlasu. Náš oprávnený záujem uskutočniť s vami všeobecnú komunikáciu ohľadom našich produktov a služieb.

Doba uchovávania:

Po dobu nevyhnutnú na uskutočnenie tejto aktivity avšak nie dlhšie ako 6 mesiacov po tom, čo bola aktivita vykonaná. Do odvolania udeleného súhlasu. 

8) Na splnenie zákonných povinností

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Oboznamovanie a informovanie zákazníkov a všeobecnej verejnosti ohľadom upozornenia na produkty a sťahovanie produktov z predaja, napr. v prípade chybného alebo nebezpečného produktu.
 • Dodržiavanie súdnych zákazov alebo podobných rozhodnutí podľa požiadaviek zákonov, rozsudkov alebo rozhodnutí verejných autorít.
 • Dokladovanie transakcií v súlade so zákonom o účtovníctve.
 • Dokladovanie a prešetrovanie transakcií podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Na vyššie uvedený účel môžeme spracúvať tieto kategórie osobných údajov:

 • Titul, meno, priezvisko.
 • Kontaktné informácie (napr. adresa, e-mail, telefónne číslo).
 • Vaša korešpondencia.
 • Informácie o dátume nákupu, mieste nákupu, chybách/sťažnostiach týkajúcich sa výrobku.
 • Dátum narodenia.
 • Informácie o platbe.

Právny základ:

Plnenie zákonných povinností.

Doba uchovávania:

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu, ktorá je potrebná na splnenie príslušných zákonných povinností.

9) Na ohodnotenie, vývoj a zlepšenie našich služieb, produktov a systému

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Zvýšenie praktickosti služieb pre používateľov, napríklad zmena používateľského rozhrania, na zjednodušenie toku informácií alebo zvýraznenie funkcií bežne používaných na našich digitálnych kanáloch.
 • Poskytovanie možnosti zákazníkom ovplyvniť poskytovaný sortiment. Napríklad posielanie prieskumov alebo podobných hodnotení ohľadom (i) vášho nákupu a/alebo skúsenosti s doručením
 • Sledovanie výsledkov a predajných štatistík spojených s jedným alebo viacerými mailami za účelom vytvorenia a optimalizácie priameho marketingu spoločnosti.
 • Analyzovanie a hodnotenie (i) reklamných kampaní, (ii) personalizácií webstránky, (iii) služieb zákazníkom, (iv) používania digitálnych kanálov spoločnosti 
 • Vytváranie dokumentácie za účelom vývoja a optimalizácie (i) tovarov a logistiky, napr. schopnosťou predvídať nákupy, zásobovanie a dodávky, (ii) nášho produktového portfólia, (iii) efektivity našich zdrojov z pohľadu životného prostredia a udržateľnosti, napr. zjednodušením nákupu a plánovaním dodávky, (iv) otvárania nových obchodov a skladov, a (v) bezpečnosti IT systému spoločnosti.

Na vyššie uvedený účel spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Údaje o nákupoch a používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev).
 • Vek.
 • Adresa bydliska.
 • Vaša korešpondencia a spätná väzba týkajúca sa služieb a výrobkov.
 • Technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad nastavenia jazyka, IP adresa, nastavenia prehliadača, časové pásmo, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a platforma.
 • Informácie o vašej interakcii so spoločnosťou, t. j. akým spôsobom boli využívané služby, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.

Na tieto účely vykonávame všeobecné analýzy v agregovanej forme, t. j. nie na úrovni jednotlivcov. Týkajú sa týchto oblastí:

 • Spôsob, akým je používaný náš web a iné digitálne kanály (napr. ktoré stránky alebo časti stránok boli navštívené a aké pojmy boli vyhľadávané).
 • História nákupov.
 • Vek.
 • Geografická oblasť a/alebo demografická charakteristika.
 • Spätná väzba týkajúca sa našich služieb a výrobkov a výsledky prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo marketingových prieskumov.
 • Údaje zo zariadení zákazníkov a technické nastavenia.'

Právny základ:

Našim právnym základom pre používanie štatistických súborov cookies je vami udelený súhlas.

Pre iné spracovanie osobných údajov sa spoliehame na nasledujúce právne základy:

Oprávnený záujem. Spracovanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho oprávneného záujmu na vyhodnocovaní, vývoji a vylepšovaní našich služieb, výrobkov a systémov.

Doba uchovávania:

Maximálne 36 mesiacov odo dňa získania osobných údajov.

Súbory Cookies:

Na tento účel používame štatistické súbory cookies. Prečítajte si viac o tom, ako používame súbory cookies v našej Politike súborov cookies.

10) Na prevenciu zneužitia služby alebo na prešetrenie a prevenciu trestných činov voči spoločnosti

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Snímanie našich obchodov bezpečnostnými kamerami.
 • Prešetrenie alebo prevencia podvodov alebo iných priestupkov, napr. prostredníctvom nahlasovania incidentov v predajniach.
 • Prevencia spamu, phishingu, obťažovania, neoprávneného prihlásenia do používateľských účtov alebo iných zakázaných činností.
 • Zabezpečenie a ochrana nášho IT prostredia proti útokom a iným zásahom.

Na vyššie uvedený účel spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Údaje o nákupoch a používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev).
 • Dátum narodenia.
 • Údaje zariadení používaných zákazníkom a nastavenia, napríklad nastavenia jazyka, IP adresa, nastavenia prehliadača, časové pásmo, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a platforma.
 • Informácie o spôsobe používania našich digitálnych služieb.

Právny základ:

Plnenie zákonných povinností, ak existujú, prípadne oprávnený záujem (ak neexistujú zákonné povinnosti), ak je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti na prevencii zneužitia služby alebo prešetrení a prevencii trestných činov voči spoločnosti.

Doba uchovávania:

Po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel prevencie a/alebo nahlasovania podvodov a iných priestupkov. Videozáznamy sa uchovávajú podľa lokálnych zákonov alebo po dobu maximálne 30 dní.

Súbory Cookies:

Na tento účel môžeme používať nevyhnutné súbory cookies. Prečítajte si viac o tom, ako používame súbory cookies v našej Politike súborov cookies.

11) Na poskytovanie personalizovaného obsahu našich služieb

Prečítajte si viac v bode 3) Na poskytovanie prispôsobeného obsahu na našich digitálnych kanáloch.

Osobné údaje získané z iného zdroja

Okrem osobných údajov, ktoré ste nám osobne poskytli alebo ktoré sme získali na základe toho, ako používate naše služby alebo na základe vašich nákupov, môžeme získavať osobné údaje aj z iných zdrojov. V nižšie uvedenej tabuľke môžete vidieť, aké osobné údaje sme od vás zozbierali a z akých zdrojov..

Zdieľanie a prenos osobných údajov

Osobné údaje sa môžu na účel spracovania prenášať aj do iných spoločností, s ktorými skupina More Kávy spolupracuje, napríklad v prípade poskytovania marketingu (tlač a distribúcia, mediálne agentúry a pod.), distribúcie a prepravy, platobných riešení a IT služieb, údaje musia byť spracované podľa pokynov spoločnosti More Kávy a na náš pokyn a len na účely kompatibilné s účelmi, na ktoré spoločnosť More Kávy údaje získalo.

Okrem toho môže mať spoločnosť More Kávy zákonnú povinnosť poskytovať informácie vládnym orgánom (napr. polícii). Spoločnosť More Kávy môže poskytovať osobné údaje aj spoločnostiam, ktoré poskytujú platobné riešenia (napr. poskytovatelia platobnej služby a banky), a podnikom, ktoré poskytujú prepravu bežného tovaru (napr. logistické spoločnosti a nákladní dopravcovia). V takýchto prípadoch musia partneri spracovať údaje ako samostatní správcovia osobných údajov v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov a pokynmi na spracovanie.

Cieľom spoločnosti More Kávy je spracovávať osobné údaje v rámci EÚ/EHS a spolupracovať s partnermi a dodávateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje v rámci EÚ/EHS. Ak to nie je možné, spracovanie osobných údajov sa môže uskutočniť mimo EÚ/EHS, a to v krajinách, ktorých zabezpečenie sa považuje za adekvátne v súlade s rozhodnutiami Európskej komisie, alebo ak sú poskytnuté primerané záruky ochrany osobných údajov, ktorými sú napríklad štandardné zmluvné doložky alebo záväzné vnútropodnikové pravidlá spoločnosti. Medzi krajiny mimo EÚ/EHS, v ktorých partneri spoločnosti More Kávy spracúvajú osobné údaje, patria USA a India. Vo vzťahu k zmluvným partnerom More Kávy v týchto krajinách sú primerané a vhodné záruky a prostriedky určené na zaistenie bezpečnosti spracovávaných osobných údajov garantované zmluvnými dokumentmi bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa osobné údaje spracúvajú, spoločnosť More Kávy prijíma vhodné technické, právne a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany zhodnej s úrovňou ochrany v rámci EÚ/EHS. Ak si prajete získať ďalšie informácie o bezpečnostných opatreniach, kontaktujte nás. Naše kontaktné informácie nájdete na úplnom konci dokumentu.

Uchovávanie osobných údajov

Spracovanie sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracovania. V praxi to znamená, že údaje odstraňujeme, keď už nie sú relevantné alebo potrebné na analýzu, priamy marketing alebo na iné účely, na ktoré boli získané. Každá manipulácia s osobnými údajmi však prebieha s vysokou úrovňou zabezpečenia a diskrétnosti. Detailné informácie o tom, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje môžete nájsť pod príslušným účelom.

Vaše práva a možnosti

Právo na získanie prístupu

Pri spracúvaní vašich údajov chceme postupovať otvorene a transparentne. Ak chcete získať ďalšie informácie o spôsobe spracovania osobných údajov, máte právo požiadať o potvrdenie, či spoločnosť More Kávy spracúva Vaše osobné údaje a ak áno v akom rozsahu. V takom prípade máte ďalej právo na získať prístup k svojim údajom, ktoré vám poskytneme vo forme takzvaného registra (účel, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov osobných údajov, doba uchovávania alebo kritériá na určenie dôb uchovávania, informácie o zdroji získaných údajov). Ak dostaneme žiadosť o prístup k údajom, môže sa stať, že si od vás vyžiadame ďalšie informácie, aby sme zistili, k akým údajom chcete získať prístup, a ubezpečili sa, že ich poskytneme správnej osobe.

Právo na opravu:

Kedykoľvek máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne. V rámci uvedeného účelu máte takisto právo na doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov. 

Právo na vymazanie

Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré spracúvame, a to v týchto prípadoch:

 • Údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracované.
 • Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého sa uskutočňuje spracovanie, a na spracovanie sa nevzťahujú žiadne ďalšie právne základy.
 • Máte námietky proti vyvažovaniu záujmov, ktoré sme vykonali, a spoločnosť More Kávy nemá žiadny oprávnený záujem, ktorý by bol dôležitejší ako váš záujem.
 • Máte námietky voči spracovaniu na účely priameho marketingu.
 • Osobné údaje sú spracúvané nezákonne.
 • Osobné údaje je potrebné vymazať, aby bol zachovaný súlad so zákonnou povinnosťou, ktorá sa na nás vzťahuje.
 • Boli získané osobné údaje dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), za ktoré nesiete zodpovednosť ako zákonný zástupca týkajúcu sa používania IT služieb, napr. sociálnych sietí.

Môže sa stať, že nevyhovieme vašej žiadosti o výmaz, a to v prípade, že nám v tom bránia zákonné povinnosti. Môže k tomu dôjsť v prípade, že spracovanie je potrebné na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu a prístupu k informáciám, splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, alebo na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie:

Máte právo požiadať, aby bolo spracovanie vašich osobných údajov do určitej miery obmedzené.

Právo namietať voči určitým druhom spracovania:

Oprávnený záujem: Ak máte osobné dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme. Ak však máme závažné oprávnené dôvody na spracovanie vašich údajov, ktoré prevyšujú váš osobný záujem, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracovaniu.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch. Môžete od nás napríklad dostávať len ponuky e-mailom. V takomto prípade nepodávajte námietku voči spracovaniu osobných údajov, pretože by pre nás bolo zložité určiť, ktorý druh marketingu je pre vás relevantný. 

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Ak je naše právo na spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov (napr. dátová brána).

Sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic), www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak chcete získať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak máte nejaké otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese:

V rámci Slovenskej republiky:

Igor Glonek
Štefanov nad Oravou č.216, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika

Email: info@morekavy.sk

Zmeny zásad

Tieto zásady ochrany údajov môžeme aktualizovať s cieľom opraviť nezrovnalosti alebo zachovať súlad s novými zákonnými alebo technologickými požiadavkami. Najnovšiu aktualizovanú verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na tejto stránke. O rozsiahlych zmenách (týkajúcich sa napr. účelov spracovania osobných údajov alebo kategórií osobných údajov) vás budeme informovať e-mailom alebo na webe www.morekavy.sk

Naposledy aktualizované 06.04.2023